Logo of NDVS

Government of Nepal

National Planning Commission

National Development Volunteer Service (NDVS)

News and Notice

 • 24 Aug 2017 | News

  स्वयंसेवकको लागि अनलार्इन आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना

  Download Pdf
 • 24 Jun 2017 | News

  वृत चित्र

  राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवक सेवाबाट निर्मित वृतचित्र "सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा स्वयंसेवी हातहरु" Read more
 • 01 May 2017 | News

  सूचना

  स्वयंसेवकहरुलार्इ तालिम कार्यक्रम Read more

© National Development Volunteer Service (NDVS).All Rights Reserved | Designed & Developed By: Easy Access (P) Ltd.